V rámci tzv. „zjednodušení politického systému“ vznikla v druhé Česko-slovenské republice 18. listopadu 1938 nová pravicová politická strana zvaná Strana národní jednoty. Jejím jádrem byla původní agrární strana (Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu), se kterou se spojily ostatní menší pravicové strany (Čsl. strana lidová, Národní sjednocení, Národní liga, Čsl. živnostensko-obchodnická strana, Křesťansko-sociální strana, Národní obec fašistická, Národní strana lidová, větší část Čsl. strany národně-socialistické). V čele strany stanul dosavadní předseda agrárníků Rudolf Beran. V prosinci 1938 vznikla jako „loajální opozice“ levicová Národní strana práce. V politickém systému „druhé republiky“ měly existovat pouze tyto (Strana národní jednoty a Národní strana práce) dva politické subjekty, přičemž se dokonce hovořilo o tom, že Národní strana práce bude časem zrušena úplně.