Poté, co byl v půlce června 1940 fotoprůzkum přesunut pod Coastal Command a Sidney Cotton byl zbaven jeho velení, byla Photographic Development Unit k 8. červenci 1940 přejmenována na Photographic Reconnaissance Unit. Jednotka poskytovala Britům neocenitelné letecké fotografie nepřátelských cílů v dosahu svých letadel, jimiž byly zprvu dvoumotorové Blenheimy a hrstka Spitfirů fotoprůzkumných verzí, později doplněné slavnými Mosquity. Například na konci října 1940 mohla definitivně rozptýlit obavy, že se mimo dosah průzkumu shromažďuje invazní flotila.