Ve čtvrtek 23. března 1939 se konala ustanovující schůze výboru nové a jediné oficiálně povolené české politické strany v protektorátu nesoucí název Národní souručenství, jenž pocházel přímo z dílny státního prezidenta Háchy. Na zjednodušení politického spektra se s prezidentem předem dohodli představitelé obou dosavadních stran — Rudolf Beran (Strana národní jednoty) a Antonín Hampl (Národní strana práce). Volání po vytvoření jediné politické organizace v protektorátu se ozývalo již těsně po obsazení Česko-Slovenska Němci: „Všeobecné měřítko nyní přikazuje, aby zájmy českého národa byly zastupovány, hájeny — a pokud to bude možné i rozhodovány — jediným představitelem, jedinou stranou, jedinou organisací.“1

Odkazy:


1 Přítomnost, č. 12, 15. 3. 1939, s. 178.