Dne 14. května 1940 pronesl britský ministr války Anthony Eden projev, v němž žádal, aby se „velké množství mužů… ve věku od 17 do 65 let přihlásilo a nabídlo své služby“ v organizaci Local Defence Volunteers, jakési domobraně. Ještě než projev skončil, utvořily se na policejních stanicích dlouhé fronty a do čtyřiadvaceti hodin bylo registrováno čtvrt milionu mužů. Na konci června už číslo činilo 1 456 000 mužů — výrazně více, než bylo očekáváno —, z velké části veteránů první světové války.

Úkolem nové formace, která byla později na popud Winstona Churchilla přejmenována na Home Guard, bylo hlídkování proti německým výsadkářům, obsazení zátarasů na silnicích z invazí nejvíce ohrožených úseků atp.