Dne 8. listopadu 1938 vznikla na Slovensku sloučením ostatních slovenských stran (některé levicové strany byly již dříve zakázány) s Hlinkovou slovenskou ľudovou stranou nová jediná povolená slovenská politická strana pod názvem Hlinkova slovenská ľudová strana — Strana slovenskej národnej jednoty.