Na společném zasedání čs. a sovětských vojenských zástupců v Moskvě bylo rozhodnuto, že téměř dva tisíce vojáků, bývalých příslušníků slovenské 1. pěší divize, kteří v říjnu hromadně přeběhli na sovětskou stranu, bude zařazeno do československého vojska v SSSR a bude z nich zformována 2. čs. paradesantní brigáda.