Dne 28. října 1918 dopoledne dva činitelé Národního výboru československého — sociální demokrat František Soukup a agrárník Antonín Švehla — převzali Obilní úřad. Vzhledem k událostem předchozího dne, zejména kvůli tzv. Andrássyho nótě, jíž rakouský ministr zahraničí odpovídal na nótu amerického prezidenta Wilsona, nakonec došlo k převzetí moci na místodržitelství do rukou Národního výboru. Ještě téhož dne večer byl vydán tzv. Základní zákon „o zřízení samostatného státu československého“. Jeho hlavním tvůrcem byl především Alois Rašín — dodnes se spekuluje, na jaké podložce ho sepsal. V souvislosti s tímto významným datem se hovoří o „mužích 28. října“, tj. pětici nejvýraznějších postav (Antonín Švehla, Alois Rašín, František Soukup, Jiří Stříbrný a Slovák Vavro Šrobár), které tehdy vedly Národní výbor — předsedové jednotlivých stran a zároveň faktičtí vůdci Národního výboru toho času dleli v Ženevě na jednáních s deputací zahraničního odboje. V nově vzniklém státě záhy docházelo ke sporům o významu a důležitosti 28. října 1918 mezi různými osobnostmi z domácího (hlavně Viktor Dyk a Karel Kramář) a zahraničního (T. G. Masaryk a Edvard Beneš) odboje.