Dne 15. března vznikl tzv. Český národní výbor, jehož cílem bylo stát se vládou nového státního útvaru, jenž měl vzniknout po obsazení Česko-slovenska německými vojsky. Předsedou se stal dosavadní vůdce Národní obce fašistické rehabilitovaný generál Radola Gajda. Mezi dalšími členy bychom nalezli příslušníky dvou fašistických a kolaborantských organizací — Akce národní obrody (ANO) a Vlajky — ale nejen je. Němečtí okupanti však dali přednost osvědčené politické elitě, která jim zajistila klid v nově vytvořeném Protektorátu Čechy a Morava, a tak byl Český národní výbor po několikadenní existenci 17. března rozpuštěn.