Dne 15. ledna 1940 byla ve francouzském výcvikovém táboře v Agde založena 1. čs. divize. Sestávala z velitelství divize, tří pěších a jednoho dělostřeleckého pluku, smíšeného přezvědného oddílu, divizní baterie kanónů proti útočné vozbě, divizní roty kanónů proti útočné vozbě, telegrafního praporu a ženijního praporu.