Hlavní stan vrchního velení Rudé armády (STAVKA) svým rozkazem utvořil Stalingradský front, kterému při jeho vytvoření velel maršál Timošenko, od 22. července pak generál Gordov. Sovětská vojska v době vytvoření frontu sváděla zoufalé obranné boje v prostoru Voroněže a Bogučaru, Jižní front vyklidil Kantěmirovku.