Dne 19. dubna 1943 byla v Sovětském svazu oficiálně založena organizace SMĚRŠ (v originále СМЕРШ, zkratka z Смерть Шпионам! – Smrt špionům!), jejímž úkolem bylo zajistit sovětský týl. Příslušníci tak postupovali za frontou, „odhalovali“ protisovětsky či poraženecky smýšlející, partyzány, sabotéry, špiony, dezertéry nebo zrádce. Do kompetencí jim spadali i sovětští vojáci vrácení ze zajetí (označení za zrádce), příslušníci Vlasovovy armády, příslušníci demokratického exilu v zahraničí a jejich násilná repatriace, „vnitřní nepřítel“ (tj. kozáci, ukrajinská nacionální armáda atp.) apod.

V květnu 1946 byla organizace zrušena a její úkoly přebralo MGB, předchůdce KGB.