V reakci na rezoluci Společnosti národů, která požadovala stažení japonských vojsk z Mandžuska a obnovení čínské svrchovanosti nad daným územím (pro hlasovalo 42 zemí, proti pouze Japonsko), opustila japonská delegace pod vedením Josuky Macuoky zasedání a krátce nato vedoucí delegace oznámil, že se Japonsko stahuje z celé organizace. Podle stanov však členství Japonska ve Společnosti národů zaniklo až dva roky poté.