Z italské Brindisi vzlétly večer 12. dubna 1944 dvě výsadkové skupiny CARBON a CLAY, aby krátce po půlnoci 13. dubna úspěšně seskočily nad územím Protektorátu. Nejprve byla v 00:27 vysazena skupina CARBON s vysílačkou Jarmila v prostoru mezi Ratíškovicemi a Vacenovicemi na Hodonínsku. Poté v 1:05 seskočila skupina CLAY s radiostanicí Eva u obce Hostišová nedaleko Zlína. Skupina CLAY se během následujících nocí přesunula do prostoru Bystřice pod Hostýnem, kde pak více než rok úspěšně plnila zpravodajské úkoly a organizovala domácí odboj. Všichni členové skupiny se v pořádku dožili osvobození republiky.

Během dubna 1944 bylo celkově realizováno šest výsadků s 20 parašutisty (předchozí výsadky CALCIUM a BARIUMSULPHUR a CHALK), i když ne vždy následoval jejich úspěch. Z v dubnu vysazených mužů postupně sedm (Vladimír Hauptvogel, Josef Vanc, František Kobzík, Jaroslav Odstrčil, Josef Šandera, Josef Žižka a Oldřich Janko) v boji s okupanty položilo život. Tři muži (Bohumil Bednařík, Josef Künzl a František Nedělka) padli do rukou nacistů, ale dožili se osvobození. Dalších devět mužů (František Bogataj, Jaroslav Šperl, Antonín Bartoš, Jiří Štokman, Čestmír Šikola, Josef Gemrot, Karel Niemczyk, František Široký a Tomáš Býček) vydrželo v týlu nepřítele až do vítězného konce. Pouze velitel operace SULPHUR Adolf Horák zradil svého radistu Janka i skupinu CHALK. Radiostanice parašutistů Milada, Marta, Eva a Jarmila však sehrály významnou roli při revitalizaci domácího odboje, tvrdě předtím postiženém údery nacistů.

Pramen: MAREK, Jindřich: V provozu letecká linka Brindisi – Protektorát … [online] http://www.vhu.cz/v-provozu-letecke-linka-brindisi-protektorat/, 3. 4. 2014