Dne 5. května 1945 začali obyvatelé Leskovic odstraňovat německé nápisy, vyvěšovat československé vlajky a odzbrojovat německé vojáky. V odvetu k obci pozdě odpoledne dorazila trestní jednotka SS z Pelhřimova. V boji s SS trvajícím do noci padlo nebo bylo zavražděno 8 povstalců a bylo zapáleno několik domů.

Druhý den 6. května 1945 příslušníci SS pod velením SS-Hauptsturmführera Waltera Haucka Leskovice obklíčili a obsadili. Zavraždili dalších 18 obyvatel včetně sedmi žen (dvě byly znásilněny a poté svázané drátem vhozeny do hořícího domu) a začali systematicky zapalovat domy v obci. Z 50 usedlostí vyhořelo 31 domů do základů, 7 zčásti a 6 bylo poškozeno.

Walter Hauck (1918-2006) byl odpovědný i za masakr ve francouzské obci Ascq, od roku 1957 žil v SRN. Československo v roce 1969 a 1977 neúspěšně žádalo SRN o jeho stíhání. Česká republika znovu o jeho stíhání požádala až v roce 2005, nedlouho před jeho smrtí.

Seznam obětí:
 • Josef Bíba
 • Josef Brtna
 • Matěj Dvořák
 • Albína Dvořáková
 • Jan Král
 • Josef Král st.
 • Josef Král ml.
 • Josef Hlaváček
 • Alois Hrdoušek
 • Josef Soukup
 • Anežka Soukupová
 • Alois Pavlů
 • Marie Pavlů
 • Jarmila Pavlů
 • Věra Pavlů
 • Matěj Pech
 • Karel Popelář
 • Josef Charouzek
 • Miloš Stupka
 • Martin Urbanec
 • Josefa Vašků
 • František Vaverka
 • Josef Vaverka
 • Josefa Vaverková
 • František Vlach
 • Josef Chaloupek


Památník obětem v obci Leskovice