Dne 22. ledna 1944 byla zahájena operace Shingle — spojenecké vylodění u Anzia a Nettuna. Podle plánu měl americký VI. sbor 5. armády, jemuž velel generálmajor John P. Lucas, vpadnout do zad německým jednotkám bránícím Gustavovu linii a tak výrazně pomoci obsazení střední Itálie s výhledem na obsazení Říma. Bohužel místo urychlení italského tažení se operace zvrhla ve vleklou obkličovací bitvu, trvající až do konce května.