Spojenecké vrchní velení naplánovalo na 9. září 1943 vylodění svých sil v italském Salernu a tím urychlení postupu Spojenců na sever Itálie. Vyloďovací operace pod kódovým označením AVALANCHE se zúčastnily dvě americké a dvě britské divize a dál na severu skupiny amerických Rangers a britských Commandos. Salernský záliv byl vzhledem k výhodné poloze pro vylodění kryt německou 16. tankovou divizí a částí 29. divize pancéřových granátníků. Opodál prostoru vylodění byly ještě jednotky 26. tankové divize a bojové skupiny vytvořené z jednotek dalších dvou divizí.

Kvůli silným protiútokům Němců po 12. září se málem Spojenci stáhli, tak byla situace kritická. Ale po vysazení vojáků 504. praporu 82. vzdušně výsadkové divize Američanů v noci 14. 9., pak i dalších výsadkářů o den později a silné neutuchající palebné podpoře lodního dělostřelectva se vyloděné jednotky udržely, německé útoky byly zastaveny a po stabilizování předmostí Spojenci vyrazili 17. září do pronásledování ustupujících německých jednotek.