Dne 1. listopadu 1943 zahájila sovětská armáda a námořnictvo vyloďovací operaci na poloostrově Krym. Sovětské síly útočící z Tamanského poloostrova překonaly Kečský průliv a zajistily předmostí na Kerčském poloostrově, výběžku poloostrova Krym.