Ihned poté, co vešlo ve známost, že Slovenský sněm vyhlásil nezávislý Slovenský stát, předseda autonomní vlády Podkarpatské Rusi, Msgre. Augustin Vološin, oznámil telefonicky prezidentu Háchovi, že nevidí možnost, jak zachovat společný stát s českými zeměmi. V pozdních večerních hodinách pak byla vyhlášena republika Karpatská Ukrajina a Vološin se stal prvním předsedou její vlády.

Následující den, 15. března 1939 v Chustu, na prvním a posledním zasedání sněmu Karpatské Ukrajiny byl Vološin zvolen prezidentem republiky - v téže době však již maďarská vojska prováděla okupaci Podkarpatské Rusi. Československá vláda s odstoupením země Maďarsku v zásadě souhlasila (s podmínkou dostatku času na evakuaci personálu a majetku, což ovšem Maďaři nerespektovali) a veškeré úsilí nové vlády Karpatské Ukrajiny získat ochranu Německa nebo Rumunska zůstalo bez výsledku. V noci ze 16. na 17. března, pod ochranou ustupujících čs. jednotek, Vološin odjel do rumunského exilu a republika Karpatská Ukrajina se stala minulostí.


Známka Karpatské Ukrajiny vydaná 15. března 1939, používala se jen několik hodin před maďarskou okupací