Na sjezdu národních výborů Zakarpatské Ukrajiny v Mukačevu bylo vyhlášeno odtržení Podkarpatské Rusi (nyní zvané Zakarpatská Ukrajina) od Československé republiky. Za nejvyšší a jediný legitimní vládní orgán sjezd prohlásil Národní radu Zakarpatské Ukrajiny pod vedením Ivana Turjanici, bývalého osvětového důstojníka, který dezertoval od 1. čs. armádního sboru. Účastníci sjezdu dále poslali pozdravné dopisy J. V. Stalinovi a N. S. Chruščovovi a přijali manifest „O opětovném sjednocení Zakarpatské Ukrajiny se sovětskou Ukrajinou“. Krátce nato Národní rada předložila ultimátum československé vládní delegaci, aby do tří dnů opustila zemi.

Zástupce vládní delegace poslal čs. vládě do Londýna následující zprávu:

„Dnes nově ustanovený zemský výbor se prohlásil za vládu a jakékoliv spojení s delegací přerušil a styk s námi také zakázal, ať už v úředních záležitostech nebo v osobních. Provádí se to někde velmi ostře. Jsem přesvědčen, že Podkarpatská Rus je definitivně ztracena.“