Na základě falešného poplachu československé i spojeneckých rozvědek (zprávy o přesunech německých vojsk k čs. hranicím) naléhal generální štáb čs. armády na okamžité vyhlášení mobilizace nejméně pěti ročníků záloh. Vláda ovšem z diplomatických ohledů souhlasila s povoláním pouze jednoho ročníku a příslušníků speciálních zbraní. Tato opatření byla vyhlášena ve 22 hodin večer a současně i generální štáb nařídil ostrahu hranic.

Přestože se oficiálně jednalo pouze o „mimořádné opatření“ ministra národní obrany (vyhlásit mobilizaci by musel prezident a vláda), pro celou tuto akci na posílení obranyschopnosti státu se záhy vžilo označení „částečná mobilizace“.