Po narůstajícím napětí mezi Německem a Polskem vydává francouzské velení rozkaz k opětovnému (po květnové a zářijové krizi v roce 1938 již třetímu) obsazení Maginotovy linie plnými počty jednotek. Od tohoto data již jednotky na linii zůstaly až do německého útoku v květnu 1940.