Byla dokončena bentonáž vůbec prvního pěchotního srubu československého opevnění, srubu MO-S 8 „Dvůr Paseky“ poblíž Bohumína. Betonáž započala 15. 12. a celková kubatura uloženého betonu činila 1827 m3. Srub byl zadán v podúseku 1./II Bohumín dne 17. 10. 1935 spolu s objekty MO-S 2 až 7, prvním pracovním dnem na úseku byl 23. říjen.