Spojené království Velké Británie a Severního Irska a Francie vyhlašují všeobecnou mobilizaci svých ozbrojených sil v reakci na německý vpád do Polska.