Příslušníci SS z budovy Kadetky (dnes součást ministerstva obrany) dobyli 5. května 1945 budovu Dejvického nádraží, kterou předtím obsadili povstalci, jimž se podařilo odzbrojit železniční transport Wehrmachtu. Asi 60 zajatých povstalců bylo odvedeno do budovy Kadetky, kde byli někteří zavražděni a zakopáni na zahradě. Část zajatců byla osvobozena 8. května 1945, ale osud asi 20 z nich se nepodařilo objasnit a jejich těla nebyla nikdy nalezena.


Práce 8. června 1945


Dále viz: Masakry českých civilistů a zajatců během Pražského povstání