V budově gymnázia Na Pražačce (ulice Nad Ohradou, Praha 3 - Žižkov) sídlila za války posádka V. Sturmbannu SA-Standarte Feldherrnhalle. Po vypuknutí pražského povstání 5. května 1945 příslušníci SA ve škole shromáždili několik desítek zajatců a rukojmí. Na dvoře školy ve dnech 5. - 8. května 1945 mučili a zavraždili desítky lidí, které poté zakopali do hromadných hrobů na pláni za školou a na zahradě. Zastřelen byl 7. května 1945 i parlamentář policejní strážmistr Václav Bečvář označený bílou vlajkou. Identifikovat se po válce podařilo 44 obětí. Dalších vražd se příslušníci SA ze školy dopustili v přilehlé Brněnské (dnes Koněvově) ulici.

Ze zprávy pražského policejního ředitelství z 16. června 1945:
Drahomíra Matoušková, roz. Brožová, bytem v Praze XI., Svatoplukova ul. č. 10, která od září 1944 byla zaměstnána jako kuchyňská síla ve škole na Pražačce, udala, že ve dnech revoluce, v sobotu dne 5. května 1945, asi o 15.hodině, byli přivedeni příslušníky SA do školy dva mladíci ve stáří 19 až 20 let, kteří byli na strážnici týráni a pak převedeni do druhého dvora, kde byli zastřeleni.

Dne 7. května 1945 asi v 9.30 hod. byl ve škole zastřelen školník Cirmon a v týž den bylo tam zastřeleno ještě několik osob. Téhož dne k polednímu viděla vcházeti do školní budovy brankou od Libně jednoho policistu, který držel v pravé ruce bílý prapor. Když udělal asi tři kroky od branky, byl stráží, která střežila vchod, zákeřně zezadu zastřelen. Jak se později dozvěděla, byl skutečně v zákopech nalezen mrtvý polic. štáb. strážmistr Václav Bečvář, bytem ve Vršovicích čp. 454.

V noci ze dne 5. na 6. května 1945 asi o 23. hodině 30 min. viděla na zadním dvoře školy směrem k Libni nákladní auto, na které byly naloženy mrtvoly a odvezeny podle výpovědi příslušníků SA na libeňský most, kde byly shozeny do Vltavy. Mrtvol bylo asi 15 až 17.

Dále viz: Masakry českých civilistů a zajatců během Pražského povstání