Na rampě nad Jelením příkopem u Pražského hradu zastřelili příslušníci SS ve dnech 7.-8. května 1945 celkem 21 zajatých pražských povstalců. Těla byla zohavena. Na místě dnes stojí pamětní sloup.

Podle poválečné úřední zprávy:
Před Pražským hradem v Jelením příkopě byli zajatí čeští civilisté stýráni a pak bestiálním způsobem povražděni. Stříleni byli na hořejší rampě nad Jelením příkopem, odkud spadávali na spodní rampu, na níž jsou koleje pro nouzové vozíky. Když někdo zůstal na živu, skočili z hořejší rampy SS-manni za ním a kopali a píchali do něj bajonety a často ještě smrtelně zraněné shazovali do Jeleního příkopu. Nalezené mrtvoly mají stopy po střelných ranách v týlu, mají rozpáraná břicha (s vyhřezlými střevy), bodnutí do úst, bajonetem vypíchané oči, bodné rány v krku a zádech, odkud mají vyrvány kusy masa.

Toto bestiální vraždění bezbranných zajatých civilistů bylo pozorováno a také předestřeno očitými svědky, zaměstnanci Hradu a členy policie, policejního revíru na Hradě, jejichž okna byla ve směru Jeleního příkop a odkud celé to hrozné divadlo pozorovali. Oběti byly přiváděny z ministerstva spravedlnosti a Kadetky, obsazených SS-manny. Při těchto vraždách si nejstrašlivějším způsobem počínala zaměstnankyně Gestapa č. 43 a její druh, kteří svým obětem rozparovali břicha.

Seznam obětí:
 1. Karel Mündel
 2. Miroslav Sommer
 3. Ferdinand Veselý
 4. Jiří Dušek
 5. Rudolf Dvořák
 6. František Kús
 7. Jindřich Páleníček
 8. Heřman Schilling
 9. Josef Strašík
 10. Bohumil Wolmut
 11. Oldřich Zemek
 12. - 21. deset neznámých bojovníků


Dále viz: Masakry českých civilistů a zajatců během Pražského povstání