Po několikerých odkladech, způsobených jak nepřízní počasí, tak zřejmě i politickými tlaky, přicestoval do Banské Bystrice, centra Slovenského národního povstání, vládní delegát pro osvobozené území František Němec s politickým a vojenským doprovodem.

Přestože nepřiletěli na Slovensko, aby převzali moc nad povstaleckým územím (všichni administrativní pracovníci delegace zůstali na Ukrajině), mezi vládní delegací a Slovenskou národní radou (SNR) panovalo od prvního okamžiku napětí. Během následujících jednání dali představitelé SNR vládnímu delegátovi jasně najevo, že mají o úloze SNR, jakož i o budoucím postavení Slovenska v osvobozeném Československu, podstatně odlišné představy, než čs. exilová vláda v Londýně.