Poté, co v ozbrojeném konfliktu mezi Vichy a Siamem o území Laosu a Kambodže patřící do roku 1941 Francii jako koloniální mocnosti francouzské ozbrojené síly musely z těchto svých držav pod tlakem siamských vojsk ustoupit, byla na nátlak Japonska jako nové dominující síly v jihovýchodní Asii uzavřena dohoda mezi vládou ve Vichy a Siamským královstvím. Na jejím základě se Siam laoského a kambodžského území dříve spadajícího pod koloniální správu Francie zmocnil a obsadil jej svými vojsky. Některá území pak prohlásil za své nové provincie.