Norský kolaborant, Vidkun Quisling, byl 1. února 1942 německou okupační správou jmenován do funkce Ministerpräsident, což byl ekvivalent předsedy vlády. Tohoto postavení pak užíval až do svého zatčení 9. května 1945.