Během heydrichády bylo 1. června 1942 zastřeleno celkem 27 osob odsouzených k trestu smrti stannými soudy pražského a brněnského gestapa. 8 lidí bylo zastřeleno na Kobyliské střelnici v Praze - osoby ve zprávě ČTK uvedené jako č. 1-3, 14-18 včetně známého spisovatele Vladislava Vančury nebo prof. Viktora Felbera.
Čtyři muži pod čísly 10-13 byli zastřeleni na střelnici v Podchlumí (Mladá Boleslav). Šest osob (č. 4-9) bylo zastřeleno v Kladně-Krnčí. 9 osob bylo zastřeleno v Kounicových kolejích v Brně.

Zveřejněna byla zpráva ČTK:

Praha, 1. června. (ČTK.) Rozsudkem stanného soudu v Praze se dne 1. června 1942 byli odsouzeni k smrti zastřelením:

1. Vančura Vladislav, lékař a spisovatel, narozený 23. června 1891, bytem v Praze-
Zbraslavi,
2. Felber Viktor
, vysokoškolský profesor v. v., narozený 11. října 1880, bytem
v Praze XII,
3. Felber Julius, tajemník, narozený 12. prosince 1908, bytem v Praze XII,
4. Heřmanská Marie, rozená Haklová, narozená 25. ledna 1908, bytem v Brozanech,
okres Roudnice,
5. Mikula Josef, narozený 26. února 1871, bytem v Brozanech,
6. Mikulova Terezie, rozená Ryclová, naroz. 14. ledna 1868, bytem v Brozanech,
7. Mikula Josef, narozený 19. září 1907, bytem v Brozanech,
8. Mikulova Blažena, narozená 5. ledna 1905, bytem v Brozanech,
9. Černý Zdeněk, narozený 9. září 1925, bytem v Rakovníku,
10. Jež Bohumír, narozený 2. listopadu 1908, bytem v Mladé Boleslavi,
11. Folprecht Josef, narozený 8. září 1876, bytem v Dalovicích, okres Mladá Boleslav,
12. Chvoj František, narozený 25. března 1900, bytem v Čelákovicích,
13. Linaj Jaroslav, bývalý četnický major československého četnictva, narozený
11. září 1896, bytem v Mladé Boleslavi,
14. Mazanec Jan, ministerský rada v ministerstvu zemědělství, narozený 13. července
 1892, bytem v Praze XIX,
15. Ludvík Karel, ing., ředitel firmy Kooperativa, narozený 6. záři 1905, bytem
v Praze XII,
16. Trčka Josef, doktor, vrchní ředitel, narozený 6. března 1892, bytem v Praze
XVIII,
17. Štorkán Jaroslav, profesor přírodních věd na bývalé české vysoké škole, narozený 20. dubna 1890, bytem v Praze XIV,
18. Hanosek Bohumír, ministerský rada v ministerstvu zemědělství, narozený
24. října 1883, bytem v Praze XIX.

Odsouzené osoby uvedené pod č. 1 až 8 poskytovaly úkryt agentům. Odsouzené
osoby, uvedené pod č. 9 až 18, schvalovaly atentát na SS-Obergruppenführera
Heydricha a vyzývaly k podporování pachatelů.

Dále byli rozsudkem stanného soudu v Brně ze dne 1. června 1942 odsouzeni
k smrti zastřelením:

1. Čoupek Ludvík, narozený 21. dubna 1910, bytem v Brně-Komínu,
2. Čoupek Tomáš, aktuárský adjunkt, naroz. 25. února 1917, bytem v Praze XII,
3. Staněk Ladislav, úřednický čekatel, narozený 22. června 1912, bytem v Brně-
Komínu,
4. Dřevojanek Josef, advokátní úředník, naroz. 27. srpna 1893, bytem v Přerově,
5. Dřevojanková Marie, rozená Dvořáková, narozená 21. prosince 1894, bytem
v Přerově,
6. Hrabovský Josef, narozený 6. dubna 1916, bytem ve Valašském Meziříčí,
7. Kopečková Jana, rozená Honková, hostinská, narozená 2. září 1903, bytem
v Lesné, okres Valašské Meziříčí,
8. Pliska Alois, narozený 17. července 1910, bytem v Týnu, okres Hranice,
9. Šimek Josef, narozený 13. ledna 1900, bytem v Podhradní Lhotě.

Odsouzené osoby, uvedené pod č. 1 až 9, poskytovaly agentům úkryt, po případě
udržovaly s nimi spojení. Rozsudky byly vykonány 1. června. Jmění bylo zabaveno.