Během heydrichády bylo 30. května 1942 zastřeleno celkem 44 osob odsouzených k trestu smrti stannými soudy pražského a brněnského gestapa. 27 osob bylo zastřeleno na Kobyliské střelnici v Praze (osoby ve zprávě ČTK uvedené jako č. 1-27), 5 osob (č. 28-32) byly zastřeleno za schvalování atentátu v budově gestapa v Českých Budějovicích a 12 osob bylo zastřeleno v Kounicových kolejích v Brně.
Ze zastřelených bylo 11 žen.

V tisku byla uvedena zpráva ČTK:

Praha, 30. května 1942. (ČTK.) Rozsudkem stanného soudu v Praze ze dne 30. května 1942 byli odsouzeni k smrti zastřelením:

1. Mlejník Jaroslav, narozený 4. září 1908, bytem Praha XI, Tomkova ul. 28,
2. Novák Bohumil, narozený 1. listopadu 1900, bytem v Praze XI, Žerotínova tř. 31,
3. Prokůpek Karel, narozený 28. ledna 1907, bytem v Praze I, Dlouhá tř. 4,
4. Prokůpková Růžena, rozená Zajícova, narozená 1. března 1911, bytem v Praze I, Dlouhá tř. 4,
5. Dostál Václav, narozený 27. září 1898, bytem v Kyjích-Jahodnici čís. 111,
6. Dostálová Terezie, rozená Blahovcová, narozená 22. září 1901, bytem v Kyjích-
Jahodnici čís. 111,
7. Kubíková Jarmila, rozená Dítetová, narozená 29. června 1893, bytem v Praze
XII, Benešovská ul. 23,
8. Kubík František, vedoucí laboratoře, narozený 12. října 1915, bytem v Praze
XII, Benešovská ul. 23,
9. Baumgarten Margareta, Židovka, narozená 22. října 1900, bytem v Praze I,
ulice U Milosrdných 14,
10. Macek František, účetní, narozený 3. října 1897, bytem v Praze XII, Rankova
ul. 12,
11. Macková Anna, rozená Ježková, narozená 26. července 1900, bytem v Praze
XII, Rankova 12,
12. Bušovský Ondřej, narozený 3. ledna 1907, bytem v Praze VIII, v Holešovičkách
č. 1155,
13. Bušovská Anna, rozená Svobodová, narozená 9. prosince 1913, bytem v Praze
VIII, č. 1155,
14. Vávra Josef, narozený 23. září 1913, bytem v Praze VIII, Davídkova tř. 83,
15. Javůrek Josef, narozený 16. května 1903, bytem v Čelákovicích, Družstevní
ul. 812,
16. Bejček Ladislav, narozený 2. července 1910, bytem v Říčanech 315,
17. Kučera Jaroslav, narozený 2. července 1911, bytem v Praze VII, Myslbekovo
náměstí 1,
18. Bittner Antonín, narozený 4. července 1893, bytem ve Svépravicích 186,
19. Krásný Miloš, naroz. 1. listopadu 1909, bytem v Praze VIII, Thunovská 25,
20. Bartoň Josef, narozený 7. listopadu 1910, bytem v Praze XIII, černická 961,
21. Beneš Josef, narozený 19. dubna 1914, bytem v Praze-Iábni, Brandtova 1,
22. Vítek Václav, narozený 26. března 1912, bytem v Praze II, Na Poříčí 20,
23. Špalek Josef, narozený 8. října 1922, bytem v Čelákovicích č. 414,
24. Lukš Stanislav, narozený 19. listopadu 1895, bytem v Praze XIII, V Korytách 266,
25. Kutina Antonín, narozený 15. ledna 1915, bytem v Praze XIX, Sochařská 4,
26. Kryštof František, narozený 21. dubna 1903, bytem v Praze-Michli, Dolní 6,
27. Berger Oldřich, narozený 14. září 1904, bytem v Praze-Smíchově, Černohorského
tř. 17,
28. Vavroušek Vilém, býv. československý poručík a aktuárský adjunkt, narozený
8. července 1914, bytem v Týně nad Vltavou č. 218,
29. Šelepa Rudolf, vrchní oficiál, narozený 11. září 1890, bytem v Týně nad Vltavou č. 481,
30. Horák Jan, kancelářský oficiál, narozený 18. dubna 1898, bytem v Týně nad Vltavou, Svehlova 427,
31. Kalvoda Karel, kancelářský oficiál, narozený 27. dubna 1907, bytem v Týně nad Vltavou č. 425,
32. Prudil František, hospodářský adjunkt, narozený 18. března 1911, bytem v Týně nad Vltavou č. 331.

Dále byli rozsudkem stanného soudu v Brně ze dne 30. května 1942 odsouzeni
k smrti zastřelením:


1. Kluch Vladimír, narozený 16. prosince 1924, bytem v Brně, Jesuitská 13,
2. Žurek Alois, narozený 30. září 1924, bytem v Brně, Mlýnská 56,
3. Šmolík František, finanční úředník, narozený 29. července 1898, bytem v Jundrově
u Brna, Jundrovská 109,
4. Necová Ludmila, rozená Němcová, narozená 6. září 1896, bytem v Jundrově
u Brna, Jundrovská 233,
5. Kolařík Josef, odborný učitel, narozený 2. ledna 1876, bytem ve Valašském
Meziříčí, Mírová ul. 500,
6. Kolaříková Josefa, rozená Kuldová, narozená 8. ledna 1888, bytem ve Valašském
Meziříčí, Mírová ul. 500,
7. Kolařík dr. med. Jiří, lékař, narozený 1. prosince 1909, bytem ve Zlíně, Dilyho
tř. č. 3474,
8. Kolaříková Jaroslava, rozená Mrštíková, narozená 1. června 1916, bytem ve
Zlíně, Dilyho tř. 3474,
9. Hrušák Bohumír, podplukovník m. si. a aktuárský ředitel, narozený 5. ledna
 1893, bytem ve Valašském Meziříčí, Máchova ul. 610,
10. Hrušáková Amalie, rozená Hlavinková, narozená 16. května 1895, bytem ve
Valašském Meziříčí, Máchova ul. 610,
11. Hrušáková Milada, narozená 3. října 1920, bytem ve Valašském Meziříčí,
Máchova ul. 610,
12. Hoblík dr. Vladimír, státní zástupce, naroz. 29. března 1902, bytem v Brně,
Senefeldova 78.

Odsouzení poskytovali úkryt policejně nehlášeným osobám, které měly účast na činech nepřátelských Říši, nebo které se po vydání nařízení Zastupujícího říšského protektora ze dne 27. května 1942 policejně nepřihlásily, nebo vyzývaly ve veřejnosti k podporování pachatelů atentátu a atentát schvalovaly. Rozsudek byl vykonán dne 30. května. Jmění odsouzených bylo zabaveno.