Dne 11. května 1945 byli v souladu s předchozími dohodami mezi západními Spojenci a SSSR v Písku předáni do sovětských rukou němečtí zajatci. Jen v tento den šlo takřka o 40 000 osob.