Čs. pěší pluk 4 je v Palestině reorganizován na Čs. pěší prapor 11 — Východní a Čs. výcvikové středisko — Východní.