Dne 24. června 1940, ve chvílích nejhlubšího ponížení Francie, pronesl v londýnském studiu rádia BBC svůj projev tehdy ještě neznámý francouzský důstojník Charles de Gaulle:

„Francouzští důstojníci, francouzští vojáci, francouzští námořníci, francouzští letci, francouzští ženisté, ať jste kdekoli, připojte se k těm, kdo chtějí bojovat.
Jednoho dne, to vám slibuji, naše spojené síly, francouzská elitní armáda, mechanizovaná a pozemní vojska, letectvo a námořnictvo spolu s našimi spojenci vrátí svobodu světu a velikost vlasti…“