Dne 15. prosince 1938 Národní shromáždění schválilo tzv. zmocňovací zákon, č. 330/1938 Sb., který vládě umožňoval vyhlašovat zákony a prezidentovi také měnit ústavu. Tím, že zákonodárná moc přešla do rukou moci výkonné, byla fakticky likvidována parlamentní demokracie v Česko-Slovensku a byl učiněn významný krok směrem k fašistickému zřízení.