Dne 7. prosince 1944 byla za účasti 52 zemí včetně Československa na konferenci v Chicagu podepsána Úmluva o mezinárodním civilním letectví. V platnost vstoupila pod zkratkou ICAO roku 1947.