Za svou odbojovou činnost v okupovaném Československu byli dne 8. dubna 1943 v Berlíně popraveni významní aktéři československého předválečného leteckého dění. Byli to pplk. Josef Hamšík a škpt. Vladimír Černý.

Oba patřili mezi první vojenské letce mladé republiky, oba horlivě propagovali letectví, byli účastníky leteckých závodů a Josef Hamšík i držitelem několika mezinárodních rekordů. Oba se po okupaci dali do služeb odboje a organizovali odchody výkonných letců za hranice.