Dne 29. září 1939 ráno byla v Moskvě podepsána sovětsko-německá Smlouva o hranicích a přátelství, která byla následně zpětně datována na 28. září. Upřesňovala Pakt o neútočení z 23. srpna téhož roku. SSSR odmítl existenci jakéhokoliv polského státu a Německu předal lublinské a část varšavského vojvodství. Výměnou dosáhl přesunu Litvy (až na úzký pás podél německých hranic) do své sféry vlivu. Dohoda měla i ekonomické aspekty, např. otázka dodávek nafty z východního Polska.