V podvečer dne 16. dubna 1922 byla v letovisku nedaleko Janova s názvem Rapallo mezi reprezentanty SSSR a Výmarské republiky podepsána dohoda, v níž se obě strany vzdaly svých nároků na odškodnění za válečné ztráty a s okamžitou platností navázaly diplomatické styky. Na jejím základě obě země dále podepsaly dohodu o společném výzkumu a výrobě nových vojenských technologií na území SSSR, což v praxi znamenalo, že důstojníci Rudé armády mohli studovat ve Výmarské republice a naopak Reichswehr využíval výcvikové prostory na rozlehlém území Sovětského svazu.