Dne 14. září 1945 byl usnesením vlády položen právní rámec existence Československých aerolinií jako našeho národního leteckého dopravce. Na vzniku a rozvoji společnosti se od počátku významně podíleli příslušníci vojenského letectva.