Činnost Komunistické strany Československa byla za tzv. druhé republiky v českých zemích nejprve 20. října 1938 zastavena a 27. prosince 1938 byla strana úředně rozpuštěna. Strana činnost neukončila, ale přešla do ilegality. Někteří vedoucí představitelé KSČ odjeli do emigrace do Moskvy, kde 9. listopadu 1938, po příjezdu Klementa Gottwalda, vzniká zahraniční vedení KSČ (kromě Gottwalda do Moskvy odjeli např. J. Šverma, R. Slánský).