CORF — Commission d´organisation des régions fortifiées (Komise pro organizaci pevnostních oblastí) — byla hlavním orgánem řídícím výstavbu Maginotovy linie ve Francii. Na starosti měla konkrétní technické řešení, rozmístění objektů v terénu, jejich úkoly a výzbroj. Jejím prvním předsedou byl generální inspektor ženijního vojska gen. Fillonneau. Na severovýchodní části Francie byla zrušena k 31. 12. 1935, na jihovýchodě pokračovala v činnosti až do německé agrese.