Spojené státy, v rámci dlouhotrvajících jednání, předložily Japonsku návrh k uspořádání vzájemných vztahů. Součástí návrhu byla vzájemná neutralita na Dálném Východě a současně také požadavek na stažení japonských vojsk z Číny.