Části Pattonovy 3. armády překročily 11. září 1944 německé hranice poblíž města Trier v Porýní-Falcku.