Americká 5. armáda obsazuje svými z moře se vylodivšími jednotkami italská města Anzio a Nettuno, čímž vytváří hrozbu bočního úderu hrozícího německým vojskům bojujícím dále na jihu.