Dne 10. listopadu 1938 dezertoval se stíhačkou Avia B-534 desátník Ondřej Janata. V pomnichovské atmosféře se rozhodl tímto způsobem řešit spor s vyšší hodností. Janata přistál v Itálii nedaleko Udine, posléze se dostal do Francie a musel nastoupit k Cizinecké legii. Válku strávil v Indočíně jako pěšák a zpět do vlasti se vrátil až v září 1947 jako válečný invalida.