CORF – Commission d´organisation des régions fortifiées (Komise pro organizaci pevnostních oblastí). Ustavena byla 30. 9. 1927, na severovýchodní hranici Francie fungovala do 31. 12. 1935, na jihovýchodě až do počátku války. Úkolem CORF bylo zajišťování konkrétní realizace koncepce opevňování schválenou CDF - Commision de défense de frontiéres (Komise na obranu hranic). Na starosti tedy měla konkrétní technické řešení, rozmístění objektů v terénu, jejich úkoly a výzbroj.

Jejím prvním předsedou byl jmenován generální inspektor ženijního vojska gen. Fillonneau. Ten ale koncem roku 1928 odešel do výslužby a na počátku roku 1929 jej nahradil gen. Belhauge, který v této funkci setrval až do války.