Významným dnem pro československý letecký průmysl se stal 9. únor 1946. Tento den v továrně Walter v Jinonicích úspěšně skončila úřední prototypová zkouška nového leteckého motoru Walter Minor 4-III. Byl to první letecký motor vyvinutý po válce v Československu, jeho autorem byl známý konstruktér ing. Šimůnek.

O významu události svědčí i to, že následující slavností recepce se zúčastnili také zástupci tehdejší vlády, ministerstev a radnice hlavního města Prahy.

Tento motor byl pouze prvním ze stavebnicové řady moderních invertních vzduchem chlazených řadových motorů určených pro sportovní a turistická letadla. Ve své době znamenala řada těchto motorů pro továrnu Walter skvělý technický a obchodní úspěch.