Po pěti dnech skončila akce Tetřev, největší protipartyzánská operace za dobu okupace českých zemí, které se osobně účastnil také státní ministr a vyšší vedoucí SS a policie Protektorátu, K. H. Frank. Ten se následně, 24. listopadu, se svým štábem přesunul zpět do Prahy.

Výsledkem akce, do které nacisté zapojili okolo 13.000 vojáků a příslušníků SS, bylo 8 zabitých partyzánů a 4 zajatci. Na straně nacistů bylo hlášeno 8 mrtvých a 3 zranění v boji a 1 zraněný při nehodě. Nejvíce tak byli operací postiženi moravští civilisté, jichž bylo přes 40 zatčeno a uvězněno (z toho však jen asi polovina pro spolupráci s partyzány nebo pro podezření ze spolupráce; skoro polovina zatčených byla potrestána za útěk z pracovního nasazení nebo za jiné chování nepřátelské Říši) a nejméně jeden civilista byl zastřelen při porušení zákazu vycházení.

Ubohý výsledek monstrózní akce byl mj. dán i silným přeceněním síly partyzanských jednotek v Beskydech, které se po předchozích krvavých střetech s nacisty rozptýlily po malých skupinkách do okolních regionů. Podle závěrečné zprávy, kterou v prosinci obdržel K.H. Frank: „I když celkový výsledek této velké akce není úměrný nasazení, přece jen vynaložení mocenských prostředků bylo pro domácí obyvatelstvo důkazem síly německé moci na Moravě a z hlediska psychologického účinku je nelze podceňovat.“

Nacisté se tak do budoucna místo velkých akcí proti partyzánům snažili spíše zastrašit české obyvatelstvo preventivními raziemi v obcích a terorem (např. veřejné popravy, vypalování domů), které měly odradit od spolupráce s partyzány.