Dne 26. září 1939 svrhl Ju 88 ze stavu KG 26 (pilotem byl Gefr. Franke) 500kg pumu na britskou letadlovou loď Ark Royal, plující ve střední části Severního moře. Průzkumné stroje pak naleznou skupinu bitevních lodí (ale bez Ark Royal), a když se k tomu přidal i nález olejové skvrny, zdálo se vše jasné. Nazítří vydal Wehrmacht prohlášení o potopení letadlové lodi (kterou Göring z touhy po gloriole konkretizoval právě na Ark Royal), Franke byl povýšen do hodnosti Leutnant a byl mu udělen Eisernes Kreuz II. Klasse. Ark Royal však nejenže nebyla potopena, ale ani zasažena a Göring později párkrát kousavě Frankemu neopomněl připomenout, že mu dluží jednu letadlovou loď.